เว็บไซต์สำหรับคนรักแอโรบิกส์และสุขภาพ

Intro

     เวบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อนผู้รักสุขภาพ และรักการออกกำลังกายทุกท่าน โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ และด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านแอโรบิกที่พอมีอยู่บ้าง จากความชอบความสนใจส่วนตัว จึงได้จัดทำเวบไซต์ฯนี้ขึ้นมา และยินดีที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ที่พอมีอยู่บ้าง เป็นความรู้หรือหลักการเบื้องต้น อันจะเป็นประโยชน์และเป็นบันไดไปสู่ขั้นสูงต่อไป..