เว็บไซต์สำหรับคนรักแอโรบิกส์และสุขภาพ

Intro

     เวบฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อนผู้รักสุขภาพ และรักการออกกำลังกายทุกท่าน โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ และด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านแอโรบิกที่พอมีอยู่บ้าง จากความชอบความสนใจส่วนตัว จึงได้จัดทำเวบไซต์ฯนี้ขึ้นมา และยินดีที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ที่พอมีอยู่บ้าง เป็นความรู้หรือหลักการเบื้องต้น อันจะเป็นประโยชน์และเป็นบันไดไปสู่ขั้นสูงต่อไป..
     เวบไซต์ฯนี้ทำขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2550 และเราได้ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นลำดับ และเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ที่เราพยายามรวบรวม "คลิป" ที่เราได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ท่าเต้นให้เพื่อนๆน้องๆที่มาทีหลัง ได้เรียนรู้ ได้ศึกษาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นไป  หวังว่าความรู้เหล่านี้ คลิปเหล่านี้คงจะพอมีประโยชน์บ้าง
ถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาด หรืออาจไม่ตรงอย่างไร ท่านสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา เรายินดีรับฟัง และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ