ประเภทของแอโรบิกส์ (แบ่งตามความหนัก) มี 6 ประเภท คือ

  1. แบบปลอดแรงกระแทก     (Non  – Impact)
  2. แบบแรงกระแทกต่ำ           (Low - Impact)
  3. แบบแรงกระแทกสูง           (Hi – Impact)
  4. แบบผสม  (Multi – Impact)           
  5. สเต็ปแอโรบิกส์  (Step Aerobics)
  6. ไฮโดรแอโรบิกส์   (Hydro – Aerobics)