การเต้นแอโรบิก ต้องอาศัยเสียงเพลงในการเต้น ดังนั้น ถ้าเพลงสนุกทันสมัยก็จะทำให้การเต้นไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน แต่เป็นที่รู้กันว่าการเต้นแอโรบิก เป็นของต่างประเทศ และเขาจะมีการกำหนดความเร็วของเพลง (BPM ย่อมากจาก Beat Per Minute) โดยเริ่มจากช้า ไป เร็ว ให้เข้าและเหมาะกับช่วงของการออกกำลังกาย

โดยเขาจะแบ่งเป็นห้องๆหรือตามช่วงของดนตรี โดย 1 ห้องเพลงใหญ่(Block) จะประกอบไปด้วยห้องเพลงย่อย(Phase) 4 ห้อง และห้องเพลงย่อยแต่ละห้องจะประกอบด้วยจังหวะ(เสียงกลองหรือเสียงเบส) 8 จังหวะ(Beat) ดังนั้นเพลงแต่ละเพลงจะประกอบด้วยห้องเพลงมาก-น้อยขึ้นอยู่กับความยาวและความเร็วของเพลง เขียนให้เข้าใจง่ายๆดังนี้

1 ห้องใหญ่ (Block)  
=  
   4          ห้องย่อย (Phase)
1 ห้องย่อย (Phase) 
=  
   8          จังหวะ (Beat )   
1 ห้องใหญ่(Block)
  =    
  32         จังหวะ (Beat)

ห้องเพลงมีความสำคัญต่อการเต้นแอโรบิกแบบบล็อกหรือแบบท่าชุดมาก เพราะจังหวะของเพลงหรือ Phase เพลงแต่ละ Phase จะบอกให้เรารู้ว่าจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดตรงไหน สามารถที่จะเต้นท่าที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องพะวงกับการนับจังหวะ ทำให้สามารถเต้นได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ อีกทั้งท่าเต้นแอโรบิกทุกท่าจะมีจังหวะการนับแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้นำเต้นควรศึกษา การนับจังหวะของท่าให้ถูกต้อง เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้นำเต้นทุกคนออกแบบท่าได้ด้วยตัวเอง สามารถออกแบบท่าและเชื่อมท่าได้อย่างถูกต้อง กลมกลืน